• מיד מתחיל
    קלפים דומים באויר
    בחרו את הקלפים עם המספרים הזהים ואיספו אותם
משחקים נוספים מאותה קטגוריה
משחקים ראשי