• מיד מתחיל
    יחידת הצנחנים
    תלחצו על החיילים מהר כדי שיפתחו את המצנחים שלהם לפני שיגיעו לאדמה! חייל שיפול יגרום לכך שתפסידו
משחקים נוספים מאותה קטגוריה
משחקים ראשי